Tjänster

Vi erbjuder tjänster inom tre olika områden. Sommartid fokuserar vi främst på Mark och anläggningsarbeten, samtidigt som vi även utför skötsel och underhåll av grönytor och markvård. Eftersom vi verkar i Skellefteå med omnejd så läggs mycket fokus vintertid på att vårt tredje område som är snöröjning. Du kan läsa mer som respektive område nedan:

Mark & anläggning

Grönytor & markvård

Snöröjning