Grönytor & Markvård

gronytor

Då stor erfarenhet finns inom skötsel av fastigheter och eftersom SKEschakt strävar efter att hjälpa kunden med allt som har med den yttre miljön att göra, erbjuder företaget även markvård, trädgårdsskötsel och grönyteförbättring. Gröna ytor kräver omsorgsfull vård och underhåll för att hålla sig gröna och välmående.

  • Gräsklippning
  • Ogräsrensning
  • Plantering
  • Trädfällning
  • Stubbfräsning