SKEschakt - Vi är ett litet företag som verkar i Skellefteå med fokus på att fixa och vårda din yttre miljö!

Våra tjänster

Här hittar du de tjänster som SKEschakt tillhandahåller.

Alla våra tjänster
  • Mark & Anläggning

    Vi erbjuder alla sorters gräv, schakt och fräs tjänster. Arbeten som kan utföras med en traktor och andra maskiner som till exempel markarbeten, markanläggning plattläggning, bearbetning med mera.

  • Grönytor & Markvård

    Då stor erfarenhet finns inom skötsel av fastigheter och eftersom SKEschakt strävar efter att hjälpa kunden med allt som har med den yttre miljön att göra, erbjuder företaget även markvård, trädgårdsskötsel och grönyteförbättring.

  • Snöröjning

    Under vinterhalvåret så erbjuder SKEschakt snöröjning till såväl företag som privatpersoner.