Om oss

andreas

SKEschakt startades som aktiebolag i mars 2013 av mig, Andreas Sandström. Efter drygt 15 år i entreprenadbranschen som anställd maskinförare togs steget till att bli egen företagare. Jag har ett väldigt utbrett och viktigt kontaktnät inom den branch som jag verkar och jag anser mig vara mycket omtyckt och är dessutom känd för att vara seriös och duktig på mitt jobb.

SKEschakt är ett företag som utför jobben med hög kvalitet och på tid. Bemötande mot kunder är en viktig del i företagets framgång och något som jag lägger stor vikt vid. Att vara flexibel och se till kundens behov är viktiga ingredienser för en lyckad framtida affärsrelation. Vi vill bygga upp långsiktiga relationer till våra kunder.

Affärsidé

SKEschakt är ett entreprenadföretag som erbjuder flexibla kundanpassade och kvalitativa tjänster inom markanläggning, bearbetning och yttre skötsel av fastigheter för såväl företag som privatpersoner. Under vinterhalvåret erbjuder även SKESchakt tjänster såsom snöröjning och halkbekämpning.

Vi fixar och vårdar din yttre miljö!

Kärnvärden

SKESeriös, Kunskap, Engagemang

Seriös 

Som företag ska SKEschakt alltid verka för att var seriösa i affärsrelationen och lyssna på kundernas behov och önskemål. Att arbeta nära kunderna, vara lyhörd för kundens intresse och verka för ett gott samarbete och en långsiktig kundrelation är aspekter som gör att SKEschakt kan uppnå det första kärnvärdet.

Kunskap

Våra samarbetspartners och kunder ska känna sig trygga när de anlitar SKEschakt. Genom att sätta yrkesskicklighet, god arbetsmoral och vårt kunnande inom området i fokus, ska kunden kunna lita på att SKEschakt alltid gör ett gott jobb. Med god kunskap och samlade erfarenheter i ryggsäcken, ska vi göra rätt från början, hålla tider och leverera ett utmärkt resultat.

Engagemang

Med stort engagemang  ska SKEschakt ta sig an alla arbeten, för att på så sätt uppnå bästa resultat för kunden. Att främja såväl engagemang mot kunden som inom företaget gör att SKEschakt alltid kan känna sig trygga med att kunden får det som avtalats och utlovats. En involverad kund känner engagemang och delaktighet och det ska SKEschakt alltid sträva efter.